حقوقبان

موسسه حقوقی، داوری و مطالعاتی

فن دفاع

فن دفاع

نحوه اقامه دعوا و یا دفاع از دعوا در هریک از حوزه های حقوق خصوصی، عمومی و کیفری بسیار اهمیت دارد. بخش فن دفاع این امر را برای عموم و به ویژه وکلا و کارآموزان وکالت و دانشجویان و محققان و قضات و سایر افراد جامعه حقوقی، آسان سازی نموده است.به نحوی که هریک از رشته های مذکور و در کلیه دعاوی و شکایات می توانید از صفر تا صد از مسائل حقوقی و قضایی مطلع شده و از آن در جهت اقامه دعوا یا دفاع از آن بهره گیرید.

فن دفاع این اطمینان خاطر را به شما می دهد با توجه به تجربه قضایی و وکالتی اعضای موسسه حقوقبان در دادگاه های بدوی،تجدیدنظر و مراجع اختصاصی غیر دادگستری با نگاه علمی و کاربردی و ملاحظه رویه حاکم در مراجع قضایی، هریک از موضوعات حقوقی یا کیفری یا حقوق عمومی را به نحوه دقیق از زمان تقدیم دادخواست یا شکایت و رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی و در مواردی نحوه و شیوه اجرای حکم به طور واضح و شفاف تبیین نماید و این اولین تجربه حقوقی در کشور است که با حجم و گستردگی در سه حوزه مذکور ارایه می گردد. هرچند امروزه دسترسی به منابع آموزشی، تحقیقی و کتاب های تخصصی حقوق، آسان شده اما استخراج و نحوه به کارگیری آن محتاج تخصص و تجربه و زمان لازم است مضاف بر این که در مقاطع مختلف رسیدگی، به دست آوردن مطالب و قراردادن آن در کنار یکدیگر و تقدیم دادخواست یا شکایت و یا تنظیم لایحه دفاعیه به جهت فرصت کم میسر نیست و سایت حقوقبان با شعار «حقوقبان،تعالی حقوق در پرتو رویه قضایی»  این اقدام مبارک را برای تعالی حقوق، برداشته و تقدیم جامعه حقوقی کشور عزیزمان می نماید

vertical view
horizontal view
search
جستجو

برای جستجوی دقیق تر در بخش فن دفاع، از فرم زیر اقدام کنید

سبد خرید 0