حقوقبان

موسسه حقوقی، داوری و مطالعاتی

حقوق عمومی

vertical view
horizontal view

مراجع اختصاصی غیر دادگستری(هیأت ها،کمیسیون ها) مانند هیأت حل اختلاف مالیاتی،هیأت حل اختلاف اداره کار، هیأت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اداره ثبت،کمیسیون ماده 100، ماده 77، ماده 99 شهرداری و هیأت نظارت ثبت استان و هیأت های مستقر در سازمان تامین اجتماعی،تعزیرات حکومتی و نیز دیوان عدالت اداری فعالیت گسترده ای در جهت احقاق حق انجام می دهند که رسیدگی در مراجع مذکور، تخصصی و بسیار حائز اهمیت است و اطلاع و احاطه به موضوعات حقوقی مطرح شده در آن مراجع، محتاج تخصص و تجربه است. در این راستا موسسه حقوقبان با راه اندازی سایت حقوقبان(فن دفاع)، از زمان شروع تا پایان کار را آسان سازی نموده و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل حقوقی قرار داده است به نحوی که وکلا و سایر اعضای جامعه حقوقی و در مواردی عموم اشخاص بتوانند با مراجعه به آن خدمت حقوقی لازم را اخذ نمایند.سبد خرید 0