حقوقبان

موسسه حقوقی، داوری و مطالعاتی

حقوق کیفری

vertical view
horizontal view

رسیدگی به امور کیفری در مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاه کیفری یک و دو و دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور اهمیت فوق العاده ای دارد زیرا با جان و آبروی اشخاص مواجه است به همین جهت احاطه علمی و رویه ای(کاربردی) به موضوعات کیفری و نحوه شکایت و نحوه دفاع از شکایت طرح شده در مراجع قضایی امری کاملا تخصصی است در این راستا سایت حقوقبان(فن دفاع) با ارایه هریک از موضوعات کیفری(موضوع اتهام) از بدو تشکیل پرونده تا زمان صدور حکم نهایی در دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور(نقشه راه صفر تا صد) نحوه اقدام را برای وکلا و اعضای جامعه حقوقی و حتی عموم اشخاص آسان سازی نموده است.سبد خرید 0