حقوقبان

موسسه حقوقی، داوری و مطالعاتی

توفیق

علیرضا توفیق

  • موضوع: پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی

  • سابقه کار: قاضی سابق دادگستری(دادگاه های بدوی و تجدیدنظر و کیفری استان های سمنان و قم)، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی و رئیس دپارتمان تخصصی پولی و بانکی موسسه حقوقبان

رزومه:

ق

مدارک:

قم
سبد خرید 0